Formulář Plná moc


Plná moc

Plná moc

já níže podepsaný/á

(dále jen „zmocnitel“)

Tímto uděluji plnou moc:

Název firmy: Ing. Václav Hlavín
Bydliště: Nedabyle 124, 370 06 České Budějovice
IČ: 482 36 390
(dále jen „zmocněnec“)

aby mne zastupoval a mým jménem jednal a podepisoval ve všech záležitostech spojených s registrací vozidla:

a dále aby mým jménem činil zejména níže uvedené úkony:

 • registrace vozidla v registru vozidel, resp. příprava, podpis a zajištění podání žádosti o zápis změny
  vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru vozidel při jejich koupi, resp. prodeji;
 • změna místa bydliště či sídla původního vlastníka nebo provozovatele vozidla;
 • změna jména/příjmení či obchodní firmy původního vlastníka nebo provozovatele v registru vozidel;
 • zajištění duplikátu technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla a ztráty RZ;
 • zajištění administrativních úkonů souvisejících s vývozem vozidla do zahraničí;
 • zaregistrovaní vozidla do registru vozidel;
 • zápis vyřazení vozidla, resp. ukončení vyřazení vozidla;
 • administrativní ukončení leasingu/úvěru;
 • zápis zániku vozidla;
 • zápis tažného zařízení, resp. zrušení zápisu;
 • zápis změn technických údajů do TP a ORV;
 • zajištění administrativních úkonů souvisejících s převodem vozidla, které bylo součástí dědictví;
 • převzetí dokladů a RZ po vyřízení.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce v rozsahu zmocnění uděleném dle této plné moci.

podepište zde pomocí myši, nebo prstu

Šrotujeme o sto šest a zákazníci se k nám vrací

Každá reference nás těší. Zakládáme si na rychlosti a profesionalitě.